top of page
banner4.png

С  Ъ  Ю  З  Ъ  Т

           Крах на Ендро съюза. След дълга седемгодишна карантина тринадесетте държави на Ендропа са капитулирали. Оцелелите скитат измежду руини и останки на градове, общежития, бетонни отломки и начупени табели от изминали протести. Роботи с остарял протокол все още чистят отпадъците.

          Сюзън и Елтън бързат към границите на новосъздадената държава - Съюзът, която предлага надежда. Жан, идващ от институцията „Детска грижа“, силно мрази бюрократичния стерилен апарат, чийто концентрат вижда тук, но въпреки това съзира едно алтернативно бъдеще... 

          След обявения срок за присъединяване границите се затварят. Щитът е спуснат.

          Лиза и Амир са новото поколение, което никога не е виждало истинския цвят на небето, блясъка на слънцето и звездите. Спорт за електричество е новата валута, но тя започва бързо да девалвира, щом вълната от нови болести поради липсата на слънчева светлина заливат обществото. Сенаторите на Съвета трябва да вземат решения да дадат повече свобода или да затегнат режима.

          А там някъде всички останали земи извън Съюза пустеят със своята тъга по отминалия живот и тънат в зеленината на незасегната природа. В така наречените „Отлъчили се“ все още съществува една друга реалност.

          Сблъсъкът между чупливия свят на страха и непреходния на свободата се решава с революция...

          Книга за духа, засягаща всички актуални теми на времето, в което живеем.

004.png
bottom of page