ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Тази политика се отнася за ползването на уебсайта www.minabooks.eu

Използвайки този сайт, вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.

Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

Moтиватор ЕООД спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Посещението Ви в сайта не е свързано с предоставяне на лични данни. За да направите покупка е необходимо въвеждане на е-мейл, име и адрес.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица освен на законоупълномощените лица.

Може да използваме автоматично събрана информация със статистически цели за подобряване обслужването Ви.

Гарантираме, че е-мейл адресите не се предоставят от нас на трети лица.

Мотиватор ЕООД поема отоворността да заличи Вашите лични данни при писменна молба от Ваша страна, изпратена в свободен текст на е-мейл sales@minabooks.eu

.

Предоставената информация се използва за целите на обслужването.

Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите, за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана.

Моля, свържете се с нас ако имате въпроси свързани с личните данни на е-мейл: sales@minabooks.eu

Уебсайтът www.minabooks.eu e изграден със система wix.com, в който се съхраняват всички събрани данни, въведени в уебсайта със защитен достъп.

0поръчка
  • Black Facebook Icon