top of page

Kрасимир Георгиев - магистър филолог

за "Карантина"

            Уважаеми, читателю,

 

            Сборникът с фантастични разкази „Карантина“ на МИНА ще те отведе на пътуване напред във времето към възможните сценарии за бъдещето на човечеството отвъд CoVid-19. Вълните на вирусите са сковали света в безкрайна пандемия. Международен политически Съюз е зазидал хората под защитен щит, закриващ слънцето и надзирава пребиваването им в „жълти“ и „червени“ урбанистични зони. Жизнените им показатели се следят с „животометри“, а след краха на паричната система, енергията, измервана в кВтч е новата валута. В сила е повсеместен „Закон за единичната изолация“, строго съблюдаван от патрулиращите с „авиолети“ полицейски органи. След няколко поколения, за чудноватото растение, което винаги гледа към слънцето, може да се чуе само от разказите на старите хора. Мрачният и свиреп свят на безкрайни ограничения е приковал мнозина в жестока хватка на безнадеждно съществуване и примирение пред реалността. Героите на МИНА изгряват ярко сред тях, отличават се със своята вяра и надежда в бъдещето, а тегобите, които ги застигат не прекършат волята им. Непреодолимата им жажда им за свобода и право на индивидуален избор, ги променя към по-добро. Те са възможният нов сценарии за бъдещето – нашето собствено – в случай, че успеем да се поучим от грешките на фантастичния антиутопичен свят, сътворен под неподправеното перо на създателката му и се научим да живеем според правилата на, може би, най-важното му послание: свободата е достижима, но с нея не бива да се правят компромиси, а пътят към нея преминава през любовта към Другия и Себе си. Вероятно това е единственият начин човек наистина да се предпази от  всеки вирус – ако не от тези, които разболяват тялото му, то поне от онези, които разболяват ума му.

bottom of page